Permanent - těsnící materiály, s.r.o.  
9. Cílený marketing
Osobní údaje v naší společnosti nejsou využívány pro účely cíleného marketingu.

10. Aplikace práv fyzických osob
Jako společnost plně respektujeme a vycházíme vstříc všem právům fyzických osob, zejména potom práva na:
a) Přístup k osobním údajům (podle článku 15 nařízení GDPR)
b) Opravu (podle článku 16 nařízení GDPR)
c) Výmaz – být zapomenut (podle článku 17 nařízení GDPR)
d) Omezení zpracování (podle článku 18 nařízení GDPR)
e) Přenositelnost osobních dat (podle článku 20 nařízení GDPR)
f) Vznést námitku (podle článku 21 nařízení GDPR)
Všechny požadavky na práva fyzických osob přijímáme pouze formou písemného požadavku zaslaného na adresu společnosti Permanent těsnící materiály s.r.o., Riegrova 245, 517 41 Kostelec nad Orlicí nebo na e-mailovou adresu beranova@permanent-tm.cz. Po ověření fyzické osoby, která požadavek zaslala, v zákonných termínech provádíme aplikaci jednotlivých práv. U práva na přístup k osobním údajům v podobě výpisu osobních údajů zasíláme formou datové zprávy službou datových schránek České pošty v případě, že příjemce vlastní datovou schránku. U ostatních předáváme výpisy osobních údajů formou osobního předání fyzické osobě po jejím ověření. V případech, kdy nelze použít ani jednu z předchozích variant, zasíláme výpis osobních údajů formou doporučeného psaní do vlastních rukou prostřednictvím České pošty s. p.

11. Předávání osobních údajů dalším příjemcům
Předáváme osobní údaje fyzických osob pouze příjemcům dle platných zákonů. Ostatním příjemcům předáváme pouze pro potřeby zajištění zasílání obchodní a ostatní korespondence, zboží a dalších využíváme služeb jiných společností, kterým předáváme na základě oprávněného zájmu osobní údaje fyzických osob.

Jsou to tyto společnosti:
a) Česká pošta s. p.
b) PPL a.s.
c) DPD

9) Závěrečné informace
Neustále sledujeme všechny změny a novinky v oblasti nařízení pro ochranu osobních údajů a aplikujeme je do svých vnitropodnikových procesů.

V Kostelci nad Orlicí, dne: 25. 5. 2018